pesland.pl

Regulamin Ligi Pesland.pl

REGULAMIN LIGI PESLAND


Liga Pesland (LP) to rozgrywki przyjaciół Pro Evolution Soccer. Celem funkcjonowania LP jest zapewnienie jej uczestnikom rywalizacji w PES6* oraz PES2021 (platformy: PC, PS4 oraz XBOX ONE), opartej na szeroko pojętych zasadach fair play poprzez tworzenie rozgrywek cechujących się wysokim poziomem organizacyjnym.
*W związku z powyższym w LP istnieje całkowity zakaz wykorzystywania bugu gry czyli strzelania „bernardów” (tzw. lam) oraz "hiddenów" (PES6, patrz filmik poniżej).

Na potrzeby realizacji celu głównego ligi, powołany został Zarząd, który swoimi działaniami dąży do jego realizacji.
Koszty funkcjonowania serwisu ponoszą wszyscy uczestnicy rozgrywek ligowych, natomiast Zarząd Ligi zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami poszukuje innych form finansowania.
Nadmieniamy również, że każdy gracz ligi Pesland posługuje się oryginalną wersją gry PES6 oraz PES2021. Administratorzy serwisu oraz Zarząd Ligi nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za osoby korzystające z nieoryginalnych wersji gry.

Uczestnik rozgrywek ligowych i/lub innych rozgrywek w formie turniejów (dot. PES6) może korzystać z serwera PESLAND SERVER, który finansowany jest ze środków wszystkich graczy. Zabrania się korzystania z serwera PESLAND SERVER, osobom które czynnie nie uczestniczą w rozgrywkach ligi Pesland oraz które posiadają różne nicki na stronie (oraz forum) i serwerze. Osoby, które nie będą przestrzegały powyższej zasady będą banowane na serwerze.

A. UCZESTNIKIEM LIGI MOŻE ZOSTAĆ

- użytkownik która posiada zarejestrowany własny profil na serwerach Konami - w przypadku PES2021 oraz na PESLAND SERVER - w przypadku PES6;
- użytkownik posiadający konto - z nazwą identyczną na forum i na serwerach KONAMI (PES2021) oraz PESLAND SERVER (PES6). W przypadku niezgodności nazw gracz zobowiązany jest o tym poinformować w trakcie zapisów;
- użytkownik, który potwierdził chęć udziału w lidze na forum w dziale zapisy (w postaci nowego tematu), który został wpisany na ławkę rezerwowych na forum w przypadku trwania sezonu;
- potwierdził udział w rozgrywkach ligowych w trakcie ogłoszonego procesu licencyjnego (dotyczy rozgrywek ligowych);
- wpłacił licencję w wysokości 5 zł za sezon (dotyczy rozgrywek ligowych).

Zarząd Ligi Pesland zastrzega sobie prawo zmiany zasad uczestnictwa w lidze włącznie ze zmianą serwerów umożliwiających grę online (w przypadku PES6).

B. KALENDARZ LIGI

- kolejki rozgrywane są w cyklach (piątek 0.00 - niedziela 23.59 - 10 dni)
- na jeden cykl przypada 5 meczów
- kalendarz i zasady ustalane są przed rozpoczęciem rozgrywek

Zarząd zastrzega sobie prawo modyfikacji kalendarza w razie uzasadnionej potrzeby.

C. ZASADY OGÓLNE
1. W lidze Pesland rozgrywki toczą się w następujące wersje gry Pro Evolution Soccer:
a) PES6
b) PES2021 (platformy: PC, PS4 oraz XBOX ONE)

2. Ustawienia ligowe:
a) PES6:
- patch obowiązujący w rozgrywkach ligowych: Pesland Patch v3.01 (do pobrania na forum).
- długość meczu: 15 MINUT
- limit czasu: nie krócej niż NORMALNY (wg uznania gospodarza meczu)
- ilość przerw: minimum 3 RAZY (gospodarz może zwiększyć liczbę przerw)
- rozmowa w trakcie gry: UCZESTNICY lub UCZESTNICY I WIDZOWIE
- forma: LOSOWA
- kontuzje: TAK
- maksymalna ilość zmian: 3 GRACZ(-y)
- dogrywka: NIE
- rzuty karne: NIE
- pora roku: LATO
- pogoda: DOBRA

b) PES2021:
Match Time 10 min.
Injuries ON
Time Limit Long
Extra Time OFF
PK OFF
No. of Substitutions 3

Stadion, pora dnia, pogoda czy długość trawy wybierana jest dowolnie przez gospodarza spotkania.

3. Podstawowym komunikatorem do umawiania się na mecze jest gadu-gadu. Alternatywą pozostają: DISCORD, forum ligowe, komunikacja PSN oraz oficjalna grupa na Facebooku.
4. Zarówno w przypadku PES6 jak i PES2021, mecze mogą być rozgrywane na dowolnym lobby wybranym przez gospodarza meczu.
5. Gracz, który chce rozegrać spotkanie z udziałem obserwatora (gościa) musi uzyskać zgodę przeciwnika. Członkowie Zarządu Ligi mają prawo do obserwowania każdego spotkania w ramach rozgrywek ligi Pesland.
6. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać do opiekuna rozgrywek – moderatora danej ligi.
7. Osoby, które będą psuły ligową atmosferę oraz nie będą przestrzegały regulaminu będą napomniane ostrzeżeniem/ami lub usunięciem z ligi (banem). Trzy ostrzeżenia są równoznaczne z wykluczeniem zawodnika z ligi. Decyzję o usunięciach z ligi oraz ostrzeżeniach podejmuje Zarząd Pesland.
8. W przypadku połączenia złej jakości (tzw. lagi) gracze wyznaczają inny termin meczu (w terminie ustalonym dla danego cyklu rozgrywkowego).
9. Jeżeli połączenie rozgrywanego spotkania zostanie utracone, o ile obie strony nie ustalą innego satysfakcjonującego rozwiązania, należy dograć tyle minut ile zostało do ukończenia spotkania w regulaminowym czasie.
10. Jeżeli połączenie rozgrywanego spotkania nie jest zadowalające i uniemożliwia sportową rywalizację, gracz ma prawo opuścić mecz, informując wcześniej o tym swojego przeciwnika. W takim wypadku należy dograć tyle minut ile zostało do ukończenia w regulaminowym czasie.
11 W przypadku odmowy rozegrania meczu, bądź dogrania pozostałych minut (w przypadku wyjścia przed końcem spotkania), gracz zostaje ukarany warnem.

D. ROZGRYWKI LIGOWE ORAZ LOSOWANIE DRUŻYN

1. Kształt rozgrywek ligowych uzależniony jest od liczby zapisanych graczy i zostaje przedstawiony przed rozpoczęciem losowania sezonu.
2. Zasady awansów oraz spadków zostają określone przed rozpoczęciem sezonu i mogą różnić się w zależności od liczby uczestników.
3. Moderator – opiekun danej ligi, w wyjątkowych sytuacjach może występować w „swojej” lidze. W takich wypadkach wszelkie spory dotyczące jego meczów rozstrzyga Zarząd LP.
4. Losowanie zespołów przeprowadza moderator rozgrywek za pomocą autorskiego skryptu ligi Pesland - Los&Roll.
Zarząd LP zastrzega sobie prawo zmiany zasad losowania w wyjątkowym przypadkach.

E. KOLEJNOŚĆ W TABELI
W przypadku osiągnięcia takie samej ilości punktów przez 2 lub więcej drużyn, o ostatecznym miejscu w tabeli decyduje kolejno:
- Różnica między strzelonymi, a straconymi bramkami
- Bilans bezpośrednich spotkań obu drużyn
- Większa ilość strzelonych bramek
- Większa ilość zwycięstw
- Losowanie

F. ZASADY ZGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Do zgłaszania wyników oraz poglądu tabel, terminarzu i klasyfikacji strzelców wykorzystywany jest autorski skrypt Ligi PL do zarządzania rozgrywkami.
2. Obaj gracze po każdym meczu ligowym muszą obowiązkowo zachować screeny ze strzelcami bramek oraz wynikiem.
3. Wynik rozegranego spotkania zgłasza gospodarz (host) lub gość na prośbę gospodarza, o ile wyrazi na to zgodę.
4. Wynik wprowadzany jest po kliknięciu w przycisk: „wprowadź wynik meczu” w skrypcie ligowym oraz wpisaniu wymaganych danych tj. wynik meczu, opisu spotkania (wraz z linkiem do screenów wg następującej formy: [img]linkdoscreena[/img]), wybraniu z listy strzelców oraz jeśli to możliwe wpisaniu minut strzelonych bramek.
5. Wynik należy zgłosić w ciągu 24 godzin od daty jego rozegrania. Nieprawidłowości z tym związane należy zgłaszać moderatorowi rozgrywek. W przypadku notorycznego przekraczania wyznaczonego terminu gracz może zostać ukarany karą regulaminową przez moderatora.
6. Wprowadzony przez przeciwnika wynik spotkania, gracz musi potwierdzić w oknie danego spotkania przyciskiem: "Potwierdź wynik przeciwnika", w okresie 24h po jego wpisaniu przez przeciwnika (informacja o wpisaniu wyniku przez przeciwnika, pojawia się w oknie „Twoje aktywne mecze” poprzez adnotację czerwoną czcionką – przeciwnik wpisał wynik). W przypadku notorycznego braku potwierdzenia wyniku w tym terminie, gracz może zostać ukarany karą regulaminową przez moderatora.
7. W przypadku błędnego wpisania wyniku przez gracza który wprowadzał dane, zarówno on, jak i przeciwnik może ponownie wpisać wynik spotkania z poprawnymi danymi. Moderator w takim wypadku zatwierdza wynik takiego spotkania po ustaleniu stanu faktycznego z graczami.
8. Po upłynięciu terminu rozegrania danego spotkania (data w terminarzu), wszelkie akcje możliwe do podjęcia przez graczy tj. wpisanie wyniku spotkania, potwierdzenie wyniku, wniosek o przedłużenie oraz wniosek o walkower, zostają zablokowane.
9. Wszystkie informacje wpisywane w skrypcie do zarządzania rozgrywkami oraz składane wnioski o przedłużenie lub WO zostają opublikowane w postaci tematów na odpowiednim subforum ligowym na oficjalnym forum LP.

G. PRZEDŁUŻENIA, WALKOWERY ORAZ UJEMNE PUNKTY
1. Wniosek o przedłużenie lub walkower, należy składać wyłącznie poprzez skrypt do zarządzania rozgrywkami poprzez opcje: „Poproś o przedłużenie terminu rozgrywania meczu” oraz „Wnioskuj o przyznanie walkowera” znajdującą się w oknie danego spotkania. Inna forma złożenia wniosku nie będzie w ogóle rozpatrywana (włączając w to wnioski składane na forum, po upływie wyznaczonego terminu do rozegrania meczu).
2. Po upłynięciu terminu rozegrania danego spotkania (data w terminarzu), wszelkie akcje możliwe do podjęcia przez graczy tj. wpisanie wyniku spotkania, potwierdzenie wyniku, wniosek o przedłużenie oraz wniosek o walkower, zostają zablokowane.
3. Komisja Regulaminowa może zweryfikować wynik spotkania jako walkower lub odjąć punkty w przypadku:
- Złamania Regulaminu;
- Sytuacji określonych w punkcie H.I.1
4. W przypadku braku możliwości rozegrania spotkania pomimo poczynienia starań przez obu graczy (np. gracze nie mogą się połączyć ze sobą) zostaje przyznany obustronny walkower, który oznacza 0 pkt. dla obydwu graczy, chyba że powód nierozegrania spotkania leży ewidentnie po stronie jednego z graczy, wtedy przyznawany jest WO na rzecz tego gracza.
5. W przypadku nierozegrania spotkania, jeżeli żaden z graczy NIE ZŁOŻY WNIOSKU o przedłużenie bądź walkower, skutkuje to obustronnym WO, tj. wynik zostaje zweryfikowany na 0:0 oraz 0 pkt dla obydwu stron.
6. W przypadku złożenia wniosku o WO, moderator ma prawo zażądać dowodu potwierdzające prawo do takiego wniosku np. w postaci screena z archiwum dokumentującego brak kontaktu na gg z graczem mimo kilku prób kontaktu. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, to wpisywane jest WO - 3:0/0:3 oraz zostaje odjęty 1 punkt u gracza przeciwko któremu składano wniosek.
7. Gracz przeciwko, któremu złożono wniosek o WO ma możliwość odwołania do godziny 23:59 dnia następującego po zakończeniu danej serii spotkań.
8. Jeśli mecz został rozegrany w terminie, a gospodarz spotkania nie wpisał go przed upłynięciem wskazanego terminu, przeciwnik ma prawo odwołać się od decyzji moderatora, poprzez wskazanie rozegranego spotkania w historii meczów na Pesland Server. Wynik zostanie zweryfikowany na ten z boiska, a gospodarz za pierwszy razem otrzyma upomnienie, a za każdym kolejnym warna. (ten punkt dotyczy PES6)
9. Jeśli dojdzie do sytuacji opisanej w punkcie G.5. dot. niezłożeniu wniosku - w meczu fazy pucharowej - obydwaj gracze nie przechodzą dalej. Zostaje zastosowany obustronny walkower.
10. Wszystkie informacje wpisywane w skrypcie do zarządzania rozgrywkami oraz składane wnioski o przedłużenie lub WO zostają opublikowane w postaci tematów na odpowiednim subforum ligowym na oficjalnym forum LP.

G. ZASADY ZASTĘPOWANIA REZYGNUJĄCYCH
I. Przed rozpoczęciem sezonu.
1. Jeżeli gracz(e) z listy przedstawionej przed rozpoczęciem sezonu nie potwierdzi swojego udziału, wszyscy gracze przesuwają się w górę listy według pozycji zajmowanych w poprzednim sezonie w danej lidze. Pierwszeństwo w takiej sytuacji zgodnie z powyższą regułą mają wg kolejności:
- Gracze, którzy pozostali w Ekstraklasie
- Gracze, którzy awansowali z I ligi do Ekstraklasy
- Gracze, którzy spadli z Ekstraklasy
- Gracze, którzy pozostali w I lidze
- Gracze, którzy awansowali z II ligi do I ligi
- Gracze, którzy spadli z I ligi
- Gracze, którzy pozostali w II lidze
itd..
2. Zaproszenie do rozgrywek ligowych dostanie każdy gracz, który uprzednio wyraził chęć wzięcia udziału w lidze Pesland i tym samym znajduje się na ławce rezerwowych.

II. W przypadku rezygnacji gracza w trackie sezonu:
1. Jeżeli gracz rozegrał mniej niż 50% spotkań zastąpi go gracz, który aktualnie znajduje się na pierwszym miejscu na Ławce Rezerwowych (najniższa klasa rozgrywkowa). W przypadku rezygnacji gracza grającego w wyższych klasach rozgrywkowych, jego dotychczasowo nierozegrane mecze zostają potraktowane jako walkowery, a sam zawodnik zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli. Do końca rozgrywek nie wchodzi w jego miejsce żaden gracz.
2. Jeżeli gracz rozegrał przynajmniej 50% spotkań w sezonie, (bez względu na to w jakiej klasie rozgrywkowej występuje) nie zostaje on zastąpiony przez innego gracza, a jego dotychczas nierozegrane spotkania traktowane są jako walkower na korzyść jego przeciwników.
3. Zarząd ligi zastrzega sobie prawo zmiany zasad zastępowania rezygnujących w wyjątkowych sytuacjach.

H. KARY ORAZ NAGRODY
I. Kary.
1. Komisja Regulaminowa ma prawo ukarać uczestnika Ligi ostrzeżeniem, odjęciem pkt. lub banem tymczasowym w przypadku nagannego zachowania na forum; przed meczem, w jego trakcie i po meczu; nieprzestrzegania postanowień zawartych w regulaminie; nieprzestrzegania zarządzeń Administratora, moderatora lub komisji ligowych. Za naganne zachowanie uznaje się epitety w stronę przeciwnika; notoryczne przekleństwa w trakcie trwania meczu, oszustwo, próby wpływania na wynik, obrażanie administracji i wszelkie inne zachowania odbiegające od ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego itp.
Za ban tymczasowy uważa sie brak dostępu do strony, forum oraz zakaz rozgrywania spotkań na okres 7 dni.
2. Zarząd LP ma prawo wykluczyć uczestnika z rozgrywek bez odwołania oraz zablokować dostęp do serwisu (tzw. ban) za działania na szkodę Ligi Pesland.
3. Komisja Regulaminowa ma prawo podjąć decyzję o anulowaniu ostrzeżenia na jego wniosek w przypadku poprawy zachowania gracza. Wniosek można składać raz na jeden sezon ligowy.
4. Zarząd ma prawo do usuwania niezgodnych z regulaminem zamieszczanych treści w profilu użytkownika.
5. Zabrania się korzystania ze strony oraz forum Pesland przez sieć TOR oraz jej pochodnych, wykrycie takiej aktywności któregoś z użytkowników będzie karane blokadą dostępu do serwisu (banem) na czas nieokreślony.
6. Zabroniony jest tzw. multiaccount czyli posiadanie przez jednego gracza kilku kont. W przypadku wykrycia takiego procederu WSZYSTKIE powiązane ze sobą konta zostają zbanowane.
7. Zasady dotyczące rozgrywek ligowych:
a) Uczestnik posiadający na swoim koncie 7 i więcej walkowerów zostaje wycofany z rozgrywek Ligi Pesland.
b) Decyzję o wycofaniu z rozgrywek podejmuje Zarząd Ligi.
8. Zasady dotyczące wszystkich innych rozgrywek:
a). Gracz, który uzyskał 50% walkowerów (lub więcej), zostaje ukarany ostrzeżeniem oraz wycofany z rozgrywek.

II. Nagrody.
1. W przypadku dobrej kondycji finansowej serwisu lub w przypadku znalezienia sponsorów za zwycięstwa w rozgrywkach fundowane będą nagrody.

J. DODATKOWE ROZGRYWKI
1. W trakcie trwania sezonu jedynym obowiązkowym turniejem jest Puchar Ligi.
2. Zarząd Ligi zastrzega sobie prawo modyfikacji w/w zasad.

K. INNE ROZGRYWKI
1. Zasady i regulamin nowych/innych rozgrywek w Lidze Pesland podane zostaną przed rozpoczęciem zapisów.

L. LICENCJE I DOTACJE
1. Na potrzeby utrzymania, funkcjonowania oraz rozwoju ligi, wprowadza się licencję na grę w lidze Pesland w wysokości 5 zł za sezon.
2. Kwota licencji musi być wpłacona na rachunek wskazany przez Zarząd Ligi, w okresie między rozgrywkami ligowymi w momencie ogłoszenia Zarządu Ligi o rozpoczęciu nowego sezonu - przed dokonaniem losowania nowych rozgrywek.
3. Brak dokonania wpłaty oznacza z rezygnację z rozgrywek w Lidze Pesland.
4. Każdy Użytkownik może dokonać wpłaty dotacji na utrzymanie lub rozwój serwisu w dowolnej kwocie na rachunek wskazany przy ogłoszeniu procesu licencyjnego (stan środków widoczny jest TUTAJ)
5. Wpłacona licencja lub dotacja nie podlega zwrotowi np. w przypadku rezygnacji uczestnika lub bana.

M. REKLAMA I NOTA PRAWNA
1. Każdy kto chciałby umieścić reklamę swojego serwisu czy forum zobowiązany jest do kontaktu z administratorem lub członkiem zarządu.
2. Wiele funkcjonalności i rozwiązań zastosowanych w naszym serwisie, a przede wszystkim dotyczących skryptu jak i jego integracji ze stroną jak i forum (mimo, że te ostatnie są oparte na darmowych rozwiązaniach) są prawnie chronione i ich wykorzystanie grozi podjęciem kroków prawnych ze strony pełnomocników reprezentujących naszą społeczność.

N. WŁADZE LIGI
1. Zarząd Ligi:
- Prezes Zarządu (administrator): wcrew
- Członkowie Zarządu: Raul, Emilian, tlenekk, gierkowicz

OPRACOWAŁ: Zarząd Ligi Pesland
UPDATE: 10.10.2020

JESTEŚ TU Regulamin Ligi Pesland